Skip to main content
۹۰ بازدید

نغمه سحرگاهی

آستان قدس رضوی
کانال تایید شده آستان قدس رضوی
منتشر شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

چه شود مژده ی دیدار به ما هم بدهی / به حرم وقت سحر سرزده راهم بدهی