Skip to main content
۷,۶۰۰ بازدید

  • Elina
  • ▩ ↜ ایــטּ ڪـآ نــآل بــســتـــہ  شــב↝ ▩
  • ببخشید که رد میزنم من رفتم...بای
  • Seohyun
  • ♕ASAL♕ فن پیج ماکان بند✌ ✌

به جون خودم جی هوپ گفت بی ادب !! :| Bts

Nikoo
Nikoo
منتشر شده در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

میگی نه نگا کن دوبار گفت بی ادب :|
از ده ثانیه به بعد دقت کنید میفهمین ^^
خیلی دقت کردم همینو فهمیدم :|
بیکار هم خودتی -_-
جووووون bts و exo رقیب هم شدن ^^
ریتم لوتو قشنگ بود ولی بازهم میگم جاست مانستر ↩↪