Skip to main content
۱,۶۷۸ بازدید

  • M.Z.A.R

جهرمی در بازار چهارسو خطاب به واردکنندگان موبایل: با دلار ٤٢٠٠ تومنی وارد کردید، چرا به قیمت دلار روز فروختید؟

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۷