در حال بارگذاری ویدیو ...

پدیده نوین بخار در نمایشگاه بین المللی تهران

۰ نظر گزارش تخلف
نوین بخار
نوین بخار

http://www.novinbokhar.com
حضور شرکت پدیده نوین بخار یکی از بهترین سازندگان دیگ بخار کشور درنمایشگاه بین‌المللی تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تهران1397

تولید و فروش انواع دیگ آب‌گرم، دیگ بخار و دیگ روغن

http://www.novinbokhar.com/fa/videodetails/23/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پدیده نوین بخار در نمایشگاه بین المللی تهران

۰ لایک
۰ نظر

http://www.novinbokhar.com
حضور شرکت پدیده نوین بخار یکی از بهترین سازندگان دیگ بخار کشور درنمایشگاه بین‌المللی تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تهران1397

تولید و فروش انواع دیگ آب‌گرم، دیگ بخار و دیگ روغن

http://www.novinbokhar.com/fa/videodetails/23/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86