در حال بارگذاری ویدیو ...

سلسله نشست‌های گذار (نشست اول)

۸۱ بازدید
استودیوی رساترین
استودیوی رساترین

"زن معاصر، معمار جامعه مردسالار؟"
اولین نشست از سلسله نشست های گذار بر مبنای کتاب زن، معمار جامعه مردسالار؛ ده گفتگو از شبنم عظیمی نژادان

نظرات