در حال بارگذاری ویدیو ...

آهنگ "Nautica"

۸ نظر گزارش تخلف
chaico (off)
chaico (off)

Where words fail, music speaks.


در اقیانوس دروغ دراز کشیدم
قصد صدای هوا،
فاسد شده در اثر غرق شدن احساس،
اما آزاد است که بدون مراقبت بماند.

در زندگی آمده ایم تا غم و اندوهی پیدا کنیم،
نوازش شده از ترس دانستن،
شیفته امواج حرکت،
فاسد شده به امید شکست

بگذار سونامی تو را ببرد،
نیرویی خردکننده پر از ناامیدی،
فقط تو میتونی تحمل کنی
و اشک، اشک، اشک،
از طریق غل و زنجیر زیر تو،
برای یافتن آزادی که در آن هیچ کس قابل مقایسه نباشد.

برخیز دخترم
و آتشی را روشن کنید.

نظرات (۸)

Loading...

توضیحات

آهنگ "Nautica"

۲۶ لایک
۸ نظر

Where words fail, music speaks.


در اقیانوس دروغ دراز کشیدم
قصد صدای هوا،
فاسد شده در اثر غرق شدن احساس،
اما آزاد است که بدون مراقبت بماند.

در زندگی آمده ایم تا غم و اندوهی پیدا کنیم،
نوازش شده از ترس دانستن،
شیفته امواج حرکت،
فاسد شده به امید شکست

بگذار سونامی تو را ببرد،
نیرویی خردکننده پر از ناامیدی،
فقط تو میتونی تحمل کنی
و اشک، اشک، اشک،
از طریق غل و زنجیر زیر تو،
برای یافتن آزادی که در آن هیچ کس قابل مقایسه نباشد.

برخیز دخترم
و آتشی را روشن کنید.

موسیقی و هنر