Skip to main content
تک بلیط
۹۳ بازدید

  • وحید زمانی

نظر جف بزوس در مورد حرف مردم (ثروتمندترین فرد حال حاضر دنیا)

وحید زمانی
وحید زمانی
منتشر شده در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جف بزوس مالک آمازون در مورد اینکه حرف مردم چه قدر مهمه خیلی عالی توضیح میده
http://vahidzamani.com/