در حال بارگذاری ویدیو ...

رصد خانه مراغه

آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International
آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International

رصد خانه مراغه .

مرکز نجوم جهان در ایران .

رصد خانه ای که متعصبان نابودش کردند .

رصد ستارگان در آسمان ایران .

قسمت پنجاه و ششم .

رصد خانه مراغه در زمان خود با شکوه بود و مورد احترام علما و دانش مندان .

جایی که خواجه نصیر الدین طوسی آن را مدیریت می کرد .

گزارش و تصویر : محسن ظهوری .

تصاویر : اسماعیل گل رخ . بابک نیلو فری . سیامک جاوید . آرش امان زاده .

BBC - Science and Islam by Jim Al-Khalili .

منبع : تحقیق زیر نظر بهرام آجرلو . مقاله های پرویز ورجاوند و جان استیل .

سایت تحلیلی خبری عصر ایران .

https://www.namasha.com/v/CAb8TtFo/ .

https://www.namasha.com/amp/CAb8TtFo/ .

آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International .

https://www.namasha.com/quiztourisme/ .

https://www.namasha.com/tourisme/ .

https://www.namasha.com/international/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/playlists/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/followers/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/likes/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/about/ .

https://quiztourisme.blogsky.com/ .

https://quiztourisme.blogsky.com/posts/ .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

رصد خانه مراغه

۱۳ لایک
۰ نظر

رصد خانه مراغه .

مرکز نجوم جهان در ایران .

رصد خانه ای که متعصبان نابودش کردند .

رصد ستارگان در آسمان ایران .

قسمت پنجاه و ششم .

رصد خانه مراغه در زمان خود با شکوه بود و مورد احترام علما و دانش مندان .

جایی که خواجه نصیر الدین طوسی آن را مدیریت می کرد .

گزارش و تصویر : محسن ظهوری .

تصاویر : اسماعیل گل رخ . بابک نیلو فری . سیامک جاوید . آرش امان زاده .

BBC - Science and Islam by Jim Al-Khalili .

منبع : تحقیق زیر نظر بهرام آجرلو . مقاله های پرویز ورجاوند و جان استیل .

سایت تحلیلی خبری عصر ایران .

https://www.namasha.com/v/CAb8TtFo/ .

https://www.namasha.com/amp/CAb8TtFo/ .

آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International .

https://www.namasha.com/quiztourisme/ .

https://www.namasha.com/tourisme/ .

https://www.namasha.com/international/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/playlists/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/followers/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/likes/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/about/ .

https://quiztourisme.blogsky.com/ .

https://quiztourisme.blogsky.com/posts/ .

سرگرمی و طنز