Skip to main content
۲,۱۶۱,۵۲۵ بازدید

  • اقدس(   ._.)ورژنع با کلع
  • Bollywood
  • شیوا
  • شازیا (عاشق سریال جودا و اکبر )
  • ...

قسمت312جوداواکبر(قسمت مهم)

الا***
الا***
منتشر شده در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

وای این قسمت ثابت میکنه که جلال به جودا خیانت نکرده و توی همین قسمت دست ماهامانگاه و اون دختره رو که ما فکر میکردیم باهاش به جودا خیانت کرده رو میکنه