در حال بارگذاری ویدیو ...

طراحی کامل یک نمونه سقف کامپوزیت معمولی

موسی
موسی

طراحی کامل سقف کامپوزیت معمولی در زمانی حدود 2 دقیقه
بارمرده وارد بر سقف 550 کیلوگرم برمتر مربع
بارزنده وارد برسقف 1000 کیلوگرم بر متر مربع
فاصله تیرهای فرعی از هم 100 سانتیمتر
طول دهانه تیر فرعی 6 متر

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال