در حال بارگذاری ویدیو ...

چه طور با صرف هزینه کم، سریعتر و زودتر از رقبا دیده شویم.

اثر خاص
اثر خاص

سلام، مثل همیشه من بهزاد هندآبادی هستم از مجموعه اثر خاص، یکی از دوستان پرسیده بود که چگونه با صرف هزینه کم، زودتر دیده شود، خلاصه بگویم: باید روی یک محصولیا خدمت خاص تمرکز نمایید.
https://asarekhas.com/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال