Skip to main content
شهر فرش
۱۰۳ بازدید

چگونگی قرار دادن هار ددیسک

حسین ترابی
حسین ترابی
منتشر شده در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۳

در این کلیپ با قرار دادن هاردیسک در کیس آشنا خواهید شد.
سایت ما:http://sky.ts7.ir/