Skip to main content
علی بابا
۵۳ بازدید

توضیحات اردکانیان درباره سیل:

عصراقتصاد
کانال تایید شده عصراقتصاد
منتشر شده در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

تشکیل هیات ویژه از ۲۰نفر از اساتید خبره و متخص کشور برای تهیه گزارش ملی سیل اقدامی ضروری بود و وزارت نیرو آمادگی خود را برای همکاری با این هیات در زمینه های مورد نیاز اعلام کرده است.