Skip to main content
متین
۳۶ بازدید

فلزیاب تصویری شکارچیان گنج

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷

فلزیاب تصویری شکارچیان گنج
فلزیاب تصویری را برای خریداران فلزیاب تصویری بعنوان اینکه میتوان با ان گنج را شکار نموده معرفی نموده و فروشندگان فلزیاب تصویری خریدار فلزیاب تصویری را بعنوان شکارچیان گنج قلمداد مینمایند و برای همین دستگاه های مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری را که در هیچ شرایطی نمی تواند طلا جدید یا قدیم را تشخیص دهد با نام گنج یاب به خریدار فلزیاب تصویری معرفی مینمایند با انکه گنج طلا دارای شرایط مغناطیسی نمی باشد که این دسته دستگاه ها بتواند طلا جدید یا طلا قدیم را تشخیص داده و کاوش نماید.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34