Skip to main content
زولا
۱۵۲ بازدید

فرود اضطراری هواپیمای مسافر بری در بلفاست

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

یک فروند هواپیمای مسافر بری شرکت هواپیمایی فلای بی با بیش از پنجاه سرنشین مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بین المللی بلفاست در شمال ایرلند شد.
هواپیماهی بمباردییر Q-400 که از فرودگاه بلفاست برخاسته و راهی ایورنس (Inverness) در اسکاتلند بود، به دلیل نقص فنی مجبور به خروج از مسیر اصلی خود شد تا فرودی اضطراری انجام دهد.
این هواپیما برای تخلیه سوخت اضافی خود و جلوگیری از انفجار مخازن بنزین در صورت بروز حادثه پیش بینی نشده، بدون ارابه فرود، مجبور به نشستن شد/این هواپیما به دلیل نبودن ارابه فرود، روی سر خود بر روی زمین نشسته است/هواپیما پنجاه و سه مسافر از جمله یک نوزاد و چهار خدمه داشت و گفته شده است فقط یک مسافر دچار جراحت سطحی شده است و فرد دیگری در این حادثه آسیب ندید.