Skip to main content
۱۰۴ بازدید

فرود اضطراری هواپیمای مسافر بری در بلفاست

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۶

یک فروند هواپیمای مسافر بری شرکت هواپیمایی فلای بی با بیش از پنجاه سرنشین مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بین المللی بلفاست در شمال ایرلند شد.
هواپیماهی بمباردییر Q-400 که از فرودگاه بلفاست برخاسته و راهی ایورنس (Inverness) در اسکاتلند بود، به دلیل نقص فنی مجبور به خروج از مسیر اصلی خود شد تا فرودی اضطراری انجام دهد.
این هواپیما برای تخلیه سوخت اضافی خود و جلوگیری از انفجار مخازن بنزین در صورت بروز حادثه پیش بینی نشده، بدون ارابه فرود، مجبور به نشستن شد/این هواپیما به دلیل نبودن ارابه فرود، روی سر خود بر روی زمین نشسته است/هواپیما پنجاه و سه مسافر از جمله یک نوزاد و چهار خدمه داشت و گفته شده است فقط یک مسافر دچار جراحت سطحی شده است و فرد دیگری در این حادثه آسیب ندید.