در حال بارگذاری ویدیو ...

فرود اضطراری هواپیمای مسافر بری در بلفاست

۱۵۵ بازدید
۰ نظر گزارش تخلف
داریوش
داریوش

یک فروند هواپیمای مسافر بری شرکت هواپیمایی فلای بی با بیش از پنجاه سرنشین مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بین المللی بلفاست در شمال ایرلند شد.
هواپیماهی بمباردییر Q-400 که از فرودگاه بلفاست برخاسته و راهی ایورنس (Inverness) در اسکاتلند بود، به دلیل نقص فنی مجبور به خروج از مسیر اصلی خود شد تا فرودی اضطراری انجام دهد.
این هواپیما برای تخلیه سوخت اضافی خود و جلوگیری از انفجار مخازن بنزین در صورت بروز حادثه پیش بینی نشده، بدون ارابه فرود، مجبور به نشستن شد/این هواپیما به دلیل نبودن ارابه فرود، روی سر خود بر روی زمین نشسته است/هواپیما پنجاه و سه مسافر از جمله یک نوزاد و چهار خدمه داشت و گفته شده است فقط یک مسافر دچار جراحت سطحی شده است و فرد دیگری در این حادثه آسیب ندید.

نظرات