در حال بارگذاری ویدیو ...

13 اگر نتوانم این تعادل را ایجاد بکنم، اتفاقی که می افتد این است که دوباره غرق می شوم در دریای احساسات نامطلوب،

۰ نظر گزارش تخلف
فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)
فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

13 اگر نتوانم این تعادل را ایجاد بکنم، اتفاقی که می افتد این است که دوباره غرق می شوم در دریای احساسات نامطلوب،

0 لایک
0 کامنت