در حال بارگذاری ویدیو ...

فرمول یک_تعیین خط جاییزه بزرگ بریتانیا 2022

Shoutarou Hidari
Shoutarou Hidari

نفر اول کارلوس ساینز
نفر دوم مکس ورشتپن
نفر سوم چارلز لکلرک
نفر چهارم سرجیو پرز
نفر پنجم لوئیس همیلتون
پیست سیلورستون

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فرمول یک_تعیین خط جاییزه بزرگ بریتانیا 2022

۲ لایک
۰ نظر

نفر اول کارلوس ساینز
نفر دوم مکس ورشتپن
نفر سوم چارلز لکلرک
نفر چهارم سرجیو پرز
نفر پنجم لوئیس همیلتون
پیست سیلورستون

ورزشی