در حال بارگذاری ویدیو ...

جعبه گشایی و معرفی چای بارمال قرمز

من و بازار
کانال تایید شده من و بازار

چای عطری می پسندید یا چای ساده ؟ چای دیر دم یا زود دم ؟ قطعا ذائقه ها با هم متفاوت است . manobazar.com

لینک خرید چای بارمال ارل گری

https://manobazar.com/product/%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%b7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d9%84-%da%af%d8%b1%db%8c-english-blend/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال