Skip to main content
تک بلیط
۶۱ بازدید

روغن مناسب خودرو چیست؟ [ماشین شما چه روغنی میخورد]

ایران آموزش
ایران آموزش
منتشر شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

هر گردی گردو نیست. ما دوست نداریم هر پیچی رو توی هر سوراخی کنیم. برای همین هم روغن خودروی خاصی برای خودروی خود انتخاب میکنیم.

https://achareh.ir/service/mechanic