Skip to main content
۱۳۴ بازدید

روغن مناسب خودرو چیست؟ [ماشین شما چه روغنی میخورد]

ایران آموزش
ایران آموزش
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

هر گردی گردو نیست. ما دوست نداریم هر پیچی رو توی هر سوراخی کنیم. برای همین هم روغن خودروی خاصی برای خودروی خود انتخاب میکنیم.

https://achareh.ir/service/mechanic