در حال بارگذاری ویدیو ...

مگرماچه کردیم که شرمنده شهداباشیم؟؟؟!!!

۹۹ بازدید
۲۹ نظر گزارش تخلف
شاید لحظه ی گناه، مرگ به سراغت بیاد کمی فکرکن...

◇مگر ما چه کرده ایم که شرمنده شهدا باشیم؟!
◇کارمان شده لینک کردن عکس شهدا وتیتر زدن برای آن!
◇راستی شهدا از ما می خواهند که مدام عکسشان را به هم نشان دهیم؟مگر عکس شهدا دردی هم دوا می کند؟
◇شاعری می گفت :
نامشان تنها بر کوچه های بن بست و حقیر مانده است...
چه اهانت بی شرمانه ای...
آن ها دل هایشان را به نام خدا کردند و ما...
◇نه جناب شاعر!
کدام کوچه بن بست حقیر؟!
بزرگراه هایمان به نام شهدا است!
◇-ببین!گوش کن بذار بگم! همت و ولش کن! برو از حکیم بیا...
-وای وای! همت که اعصاب نمیذاره برا آدم! همش ترافیکه...
-ته خرازی می رسی به همت، باکری رو که رد کردی، از تو چمران بنداز بیا بالا...
◇حرفم را پس گرفتم!
◇شهدا واقعا شرمنده ایم که از اسم خاص به اسم مکان تبدیل شده اید!
◇با شما باید راه بهشت را پیدا کرد نه راه خیابان های شهر را...
◇راستش را بخواهید نام شمارا بر خیابان ها گذاشتیم تا فراموشتان نکنیم،ولی از شما چه پنهان ما خودمان راهم به یاد نمی آوریم چه برسد به شما!
■■■▪▪▪■■■نشانه اش هم اینکه اینقدر برای خودمان یوزر های مختلف ساختیم ودرپس چهره ها و نام های مختلف مخفی شدیم،که صفحه نفاق مجازی پرونده آخرتمان، سیاه سیاه است...■■■▪▪▪■■■
◇شهدا شرمنده ایم که برخی با عکس های شما مشغول جمع کردن مثبت برای پروفایلشان هستند...
◇شهدا شرمنده ایم که حتی به اندازه یک خط، از شیوه زندگی تان را بلد نیستیم...
◇شهدا شرمنده ایم که می دانیم کدام یک از اعمال مان مارا شرمنده شما می کند و خود را اصلاح
نمی کنیم...
◇شهدا شرمنده ایم که همیشه شرمنده ایم...
☆☆☆شما را به سرورتان اباعبدالله قسم،کمک کنید تا شرمنده تان نباشیم ...☆☆☆

نظرات
Loading...