Skip to main content
متین
۵۰ بازدید

فلزیاب زیبا شکیل

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۷

فلزیاب زیبا شکیل
فلزیاب زیبا یا شکیل باشد نشانه این نیست که به همان میزان که ظاهری زیبا دارد دارای قدرت و توان عملکرد درست در تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد را در هر شرایط زمین های متفاوت یا زمین الوده یا کوهستانی را دارا باشد و در انتخاب فلزیاب باید قدرت تفکیک ان فلزیاب برای طلا در عمق زیاد مورد نظر قرار داده شود تا بتوان ان فلزیاب را برای عملیات دقیق و حساس مورد نظر قرار داد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34