Skip to main content
تک بلیط
۲۷۳ بازدید

  • Mysterious
  • pOoya
  • Misaki
  • |⋇|Meskalin]|⋇| FATEME ]
  • masuod

دخیا روزتون مبارک :)

Sαɗяα-
Sαɗяα-
منتشر شده در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷

بوی نسیم می دهد، در دستانش سبدی از لبخند، اشک و اندوه دارد .روبان قرمز رنگش جلوه ای دیگر به گیسوان بافته شده اش می دهد و باد رقص خود را در میان پیراهن آسمانی اش برای گل های آفتاب گردان به نمایش می گذارد.با خود می اندیشد که این شروعی تازه است. آغازی برای خود تکانی ،این که دلت را بزرگ تر کنی تا آدمک های گلی در دلت بیش تر و بیش تر شوند و دفتر زندگی را برایت پر کنند از عطر خاطره های خوش 
چه کسی فکرش را هم می کرد که بزرگ تر شوی، عاقل تر شوی و باور کنی که تمام این هستی چیزی جز دستانی یاریگر برای به موفقیت رسیدن های تو نیست 
در این چند سال خندیدی ، گریه کردی ، مهربان بودی و بد کردی ، گاهی در کنار کسانی بودی که نیازی به تو نداشتند و گاهی نیازمندان را رها کردی اما با تمام این ها دختر فوق العاده درونت هر سال رشد می کند و این دست توست که چگونه آن را نشان دهی و بذر عشق را در وجود تک تک کسانی که عاشقانه دوستشان داری بکاری
دخیا روزتون مبارک :)