در حال بارگذاری ویدیو ...

پرتاب فضا پیمای باری تیانژو ۵ چین

News
News

فضا پیمای باری تیانژو ۵ چین روز شنبه به منظور حمل تجهیزات مورد نیاز به ایستگاه فضایی از جزیره هاینان پرتاب شد ودر مدار تعیین شده قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ از پکن این اولین بار است که فضانوردان چینی شاهد ورود بک کشتی باری به داخل ایستگاه فضایی این کشور هستند.

یک کارشناس فضایی چین گفت پس از حدود ده دقیقه تیانژو ۵ از موشک جدا شد، در مدار تعیین شده قرار گرفت و پانل‌های خورشیدی کار خود را شروع کردند این کشتی باری حامل تجهیزات مورد نیاز برای ایستگاه فضایی بود.
کارشناس دیگری گفت کل فرایند قرارگیری و لنگر انداختن حدود دوساعت به طول انجامید که سریع‌ترین فناوری قرارگیری اتصال در جهان است.
این کشتی باری در حال حمل تدارکات برای ماموریت شش ماهه فضانوردان در امور تحقیقات فضایی است.
این پرتاب بیست ششمین ماموریت پروژه فضانورد سرنشین دار چین است که با موفقیت در مدار قرار گرفت.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پرتاب فضا پیمای باری تیانژو ۵ چین

۱ لایک
۰ نظر

فضا پیمای باری تیانژو ۵ چین روز شنبه به منظور حمل تجهیزات مورد نیاز به ایستگاه فضایی از جزیره هاینان پرتاب شد ودر مدار تعیین شده قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ از پکن این اولین بار است که فضانوردان چینی شاهد ورود بک کشتی باری به داخل ایستگاه فضایی این کشور هستند.

یک کارشناس فضایی چین گفت پس از حدود ده دقیقه تیانژو ۵ از موشک جدا شد، در مدار تعیین شده قرار گرفت و پانل‌های خورشیدی کار خود را شروع کردند این کشتی باری حامل تجهیزات مورد نیاز برای ایستگاه فضایی بود.
کارشناس دیگری گفت کل فرایند قرارگیری و لنگر انداختن حدود دوساعت به طول انجامید که سریع‌ترین فناوری قرارگیری اتصال در جهان است.
این کشتی باری در حال حمل تدارکات برای ماموریت شش ماهه فضانوردان در امور تحقیقات فضایی است.
این پرتاب بیست ششمین ماموریت پروژه فضانورد سرنشین دار چین است که با موفقیت در مدار قرار گرفت.

علم و فن آوری