در حال بارگذاری ویدیو ...

کارشناس رسمی دادگستری در دعوا حقوقی سازنده ، بهتر در پرونده ورود کنند یا نه

۰ نظر گزارش تخلف
BIJAN
BIJAN

کارشناسی عجیب یک زمین از زبان اژه‌ای روایت رئیس‌ قوه‌قضاییه از کارشناسی عجیب زمینی که ارزش آن در طی پنج ماه از ۲۹۵ میلیارد تومان به 0۸ هزار میلیارد تومان رسید*** یک سوالی که خیلی از من می پرسند این که کارشناس رسمی دادگستری بهتر است . جواب این سوال منفی خیر اشتباه بزرگ این که مردم به کارشناس رسمی دادگستری اعتماد دارند که این اشتباه است، اگر در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت می خوان کارشناس رسمی دادگستری بیارد اشتباه است سعی کنید قرارداد مشارکت در ساخت خوبی بنویسید تا به مشکل کارشناس نخوردید . کارشناس رسمی دادگستری اگر خوب بود کار به کارشناس سه نفر یا پنج نفر نمیخوره تصور کنید یک عمل جراحی قلب دکتر ناتوان باشه طرف میمره اگر کارشناس اول طبق اسناد و مدارک نظریه کارشناسی میدن به سه نفز....... نمیکشه و از طرفی هم کارشناس رسمی دادگستری اگر رشوه بگیره هیچ مرجعی برای رسیدگی این کار نیست چون دادسرای آنها درون سازمانی هست که یک عامل فساد هست دادیار از خودشون هست و اون کارشناس رسمی دادگستری حق رای داره در انتخاب هیت مدیر و اون دادیار به اون کارشناس رسمی دادگستری نیاز داره پس مستقل نیست و همین امر فساد درون سازمانی به وجود میاره من پرونده داشتم که ساختمان استحکام بنا و مقررات ملی را رعایت نکرده بود در مرحله اول کارشناس قوه قضائیه نظریه داد بدون خسارت چون قاضی گفته بود تعیین خسارت نکن فقط نظریه کارشناسی بدید بعد قاضی رای قطعی داد و کار در مراحل اجرای احکام رسید اونجا نیاز به تعیین مبلغ خسارت داشت نیاز بود کارشناس رسمی دادگستری تعیین خسارت بزنه متاسفانه کارشناس رسمی دادگستری بی توجه به مواردی که در رای قطعی و نظریه کارشناس اولی یک نظریه دیگه دارد که خلاف قانون مدنی بود...... در کلا دوره کارشناس رسمی دادگستری یک خط قرمز بکشید قرارداد مشارکت در ساخت خوبی بنویسید بدون کارشناس بتوانید هم خسارت بگیر در صورت زدن خسارت واحدتون نحوه تحویل گرفتن واحد در قرارداد مشارکت در ساخت قید شود.متاسفانه امروزه مهندسان ناظر هم بی توجه به امور ساخت ساز هستند و بازدید به عمل نمی آورند .. . . یک دنیا داستان داریم

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارشناس رسمی دادگستری در دعوا حقوقی سازنده ، بهتر در پرونده ورود کنند یا نه

۰ لایک
۰ نظر

کارشناسی عجیب یک زمین از زبان اژه‌ای روایت رئیس‌ قوه‌قضاییه از کارشناسی عجیب زمینی که ارزش آن در طی پنج ماه از ۲۹۵ میلیارد تومان به 0۸ هزار میلیارد تومان رسید*** یک سوالی که خیلی از من می پرسند این که کارشناس رسمی دادگستری بهتر است . جواب این سوال منفی خیر اشتباه بزرگ این که مردم به کارشناس رسمی دادگستری اعتماد دارند که این اشتباه است، اگر در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت می خوان کارشناس رسمی دادگستری بیارد اشتباه است سعی کنید قرارداد مشارکت در ساخت خوبی بنویسید تا به مشکل کارشناس نخوردید . کارشناس رسمی دادگستری اگر خوب بود کار به کارشناس سه نفر یا پنج نفر نمیخوره تصور کنید یک عمل جراحی قلب دکتر ناتوان باشه طرف میمره اگر کارشناس اول طبق اسناد و مدارک نظریه کارشناسی میدن به سه نفز....... نمیکشه و از طرفی هم کارشناس رسمی دادگستری اگر رشوه بگیره هیچ مرجعی برای رسیدگی این کار نیست چون دادسرای آنها درون سازمانی هست که یک عامل فساد هست دادیار از خودشون هست و اون کارشناس رسمی دادگستری حق رای داره در انتخاب هیت مدیر و اون دادیار به اون کارشناس رسمی دادگستری نیاز داره پس مستقل نیست و همین امر فساد درون سازمانی به وجود میاره من پرونده داشتم که ساختمان استحکام بنا و مقررات ملی را رعایت نکرده بود در مرحله اول کارشناس قوه قضائیه نظریه داد بدون خسارت چون قاضی گفته بود تعیین خسارت نکن فقط نظریه کارشناسی بدید بعد قاضی رای قطعی داد و کار در مراحل اجرای احکام رسید اونجا نیاز به تعیین مبلغ خسارت داشت نیاز بود کارشناس رسمی دادگستری تعیین خسارت بزنه متاسفانه کارشناس رسمی دادگستری بی توجه به مواردی که در رای قطعی و نظریه کارشناس اولی یک نظریه دیگه دارد که خلاف قانون مدنی بود...... در کلا دوره کارشناس رسمی دادگستری یک خط قرمز بکشید قرارداد مشارکت در ساخت خوبی بنویسید بدون کارشناس بتوانید هم خسارت بگیر در صورت زدن خسارت واحدتون نحوه تحویل گرفتن واحد در قرارداد مشارکت در ساخت قید شود.متاسفانه امروزه مهندسان ناظر هم بی توجه به امور ساخت ساز هستند و بازدید به عمل نمی آورند .. . . یک دنیا داستان داریم

حوادث