در حال بارگذاری ویدیو ...

محافظ برق چیست؟ / انواع محافظ برق / بهترین محافظ برق / راد الکتریک

راد الکتریک
راد الکتریک

انواع محافظ برق به ترتیب زیر می باشد:
محافظ برق صنعتی
محافظ برق ساختمان
محافظ برق ورودی ساختمان

https://www.radelect.com/fa/Products.html?Cat=181

قیمت محافظ برق ساختمان بستگی به مشخصات فنی محافظ برق دارد:
محافظ برق دیجیتال
محافظ برق تایمر دار

https://www.radelect.ir/fa/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8E-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98

خرید محافظ برق بستگی به کاربرد محافظ برق و موارد استفاده محافظ برق دارد:
محافظ پکیج
محافظ برق پکیج
محافظ برق کامپیوتر
محافظ برق تلویزیون
محافظ برق کولر گازی

https://www.radelect.ir/fa/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98

واژه انگلیسی بهترین محافظ برق یا حفاظت از قدرت، power protection است.
واژه انگلیسی بهترین محافظ برق یخچال یا محافظ ولتاژ، surge protector است.

تعمیر رایگان محافظ برق در صورتی می باشد که ایراد فنی در مدار محافظ برق باشد و باید به نمایندگی شرکت تولید کننده مراجعه کرد.
در صورت یکسره شدن محافظ برق ایراد ازبرد محافظ برق می باشد که جهت تعمیر محافظ برق باید به تعمیرگاه کارخانه سازنده مراجعه شود.

نظرات

نماد کانال
پاسخ به
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

محافظ برق چیست؟ / انواع محافظ برق / بهترین محافظ برق / راد الکتریک

1 لایک
14411 بازدید
0 کامنت

انواع محافظ برق به ترتیب زیر می باشد:
محافظ برق صنعتی
محافظ برق ساختمان
محافظ برق ورودی ساختمان

https://www.radelect.com/fa/Products.html?Cat=181

قیمت محافظ برق ساختمان بستگی به مشخصات فنی محافظ برق دارد:
محافظ برق دیجیتال
محافظ برق تایمر دار

https://www.radelect.ir/fa/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8E-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98

خرید محافظ برق بستگی به کاربرد محافظ برق و موارد استفاده محافظ برق دارد:
محافظ پکیج
محافظ برق پکیج
محافظ برق کامپیوتر
محافظ برق تلویزیون
محافظ برق کولر گازی

https://www.radelect.ir/fa/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98

واژه انگلیسی بهترین محافظ برق یا حفاظت از قدرت، power protection است.
واژه انگلیسی بهترین محافظ برق یخچال یا محافظ ولتاژ، surge protector است.

تعمیر رایگان محافظ برق در صورتی می باشد که ایراد فنی در مدار محافظ برق باشد و باید به نمایندگی شرکت تولید کننده مراجعه کرد.
در صورت یکسره شدن محافظ برق ایراد ازبرد محافظ برق می باشد که جهت تعمیر محافظ برق باید به تعمیرگاه کارخانه سازنده مراجعه شود.

آموزش