Skip to main content
شهر فرش
۱۱۰ بازدید

پیدایش زمین در ۶ دقیقه

هرکجا
هرکجا
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

ویدیویی زیبا از پیدایش زمین و انسان ها و روند آن به سمت نابودی توسط انسان در ۶ دقیقه