در حال بارگذاری ویدیو ...

(فکر میکردم عاشق هم بودیم...) میکس احساسی سریال 2gether 2020 #تفلدتون:)

dli mix
dli mix

این مدت تولد یه سری از بهترین دوستای نماشییم بود..
که من به موقع نتونستم بهشون تبریک بگم و خیلیم به خاطرش ناراحتم.. :)


12/04: تا جای که میدونم تو این روز به دنیا اومدی اورابونی...
مرسی که به دنیا اومدی و باعث شدی ما کلی ازت میکسای احساسی ببینیم:)... واقعیتش شمیمی میخواستم تو کپ کلی حرف بزنم ولی متاسفانه دستم نمیره، یه جوریه #خنده
https://www.namasha.com/Py.Py

1/11:کوشولوترین عضومون رایحهه :همون اموجی بغض واتساپ: 10 سالگیت مبارک اجی کوچولو:)
نما نداره-_-

1/14: راضیهه:) دیگه خیلی پیر شدیاا:) از اینکه روز تاریخ تولدمون یکیه بسی خوششحالم#خنده ... مرسی که باعث شدی به دنیایی به اسم نما قدم بذارم خواهری:)❤
https://www.namasha.com/channel6830971826

1/19: نوبتیم باشه نوبت میرسه به جانا.. همزبون قشنگم:) 14 سالگیت رو خیلی خیلیااا تبریک میگم رفیق قشنگم...
https://www.namasha.com/CHAEUNWOO

°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°

الهی به هر چیزی که آرزوشو دارید برسید...
میخواستم براتون کلی چیز بنویسم.. کلی ذوق به خرج بدم..
ولی خب چ میشه کرد.. مغزم یاری نمیده که کلماتو کنار هم بچینم و بنویسم:)

ولی

همیشه لبخند بر لبهاتون
عشق تو قلبتون
لطف در نگاهتون
محبت تو چهرهایتون
بخشش در رفتارتون
و حق در زبانتون رو
براتون آرزو میکنم...

ورودتون به یه سال دیگه از زندگیتون رو تبریک میگم:)❤✨
.........
https://www.namasha.com/v/pSwNUTag
https://www.namasha.com/v/K19fb9fn

نظرات (۸۸)

Loading...

توضیحات

(فکر میکردم عاشق هم بودیم...) میکس احساسی سریال 2gether 2020 #تفلدتون:)

۵۸ لایک
۸۸ نظر

این مدت تولد یه سری از بهترین دوستای نماشییم بود..
که من به موقع نتونستم بهشون تبریک بگم و خیلیم به خاطرش ناراحتم.. :)


12/04: تا جای که میدونم تو این روز به دنیا اومدی اورابونی...
مرسی که به دنیا اومدی و باعث شدی ما کلی ازت میکسای احساسی ببینیم:)... واقعیتش شمیمی میخواستم تو کپ کلی حرف بزنم ولی متاسفانه دستم نمیره، یه جوریه #خنده
https://www.namasha.com/Py.Py

1/11:کوشولوترین عضومون رایحهه :همون اموجی بغض واتساپ: 10 سالگیت مبارک اجی کوچولو:)
نما نداره-_-

1/14: راضیهه:) دیگه خیلی پیر شدیاا:) از اینکه روز تاریخ تولدمون یکیه بسی خوششحالم#خنده ... مرسی که باعث شدی به دنیایی به اسم نما قدم بذارم خواهری:)❤
https://www.namasha.com/channel6830971826

1/19: نوبتیم باشه نوبت میرسه به جانا.. همزبون قشنگم:) 14 سالگیت رو خیلی خیلیااا تبریک میگم رفیق قشنگم...
https://www.namasha.com/CHAEUNWOO

°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°∞°°

الهی به هر چیزی که آرزوشو دارید برسید...
میخواستم براتون کلی چیز بنویسم.. کلی ذوق به خرج بدم..
ولی خب چ میشه کرد.. مغزم یاری نمیده که کلماتو کنار هم بچینم و بنویسم:)

ولی

همیشه لبخند بر لبهاتون
عشق تو قلبتون
لطف در نگاهتون
محبت تو چهرهایتون
بخشش در رفتارتون
و حق در زبانتون رو
براتون آرزو میکنم...

ورودتون به یه سال دیگه از زندگیتون رو تبریک میگم:)❤✨
.........
https://www.namasha.com/v/pSwNUTag
https://www.namasha.com/v/K19fb9fn