در حال بارگذاری ویدیو ...

به سگهای ولگرد غذا ندهید!

انتهای افق
انتهای افق

افزایش بی رویه سگهای ولگرد در ایران به مرز فاجعه رسیده است. ٣٧ مورد مرگ و ٢٢۶٠٠٠ مورد گازگرفتگی توسط اورژانس در سال ٩٩ گزارش شده است.
دلسوزی بی مورد عده ای بیسواد روشنفکر، به بهای جان هموطنان و نابودی گونه های دیگر جانوری و محیط زیست تمام می شود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

به سگهای ولگرد غذا ندهید!

۱ لایک
۰ نظر

افزایش بی رویه سگهای ولگرد در ایران به مرز فاجعه رسیده است. ٣٧ مورد مرگ و ٢٢۶٠٠٠ مورد گازگرفتگی توسط اورژانس در سال ٩٩ گزارش شده است.
دلسوزی بی مورد عده ای بیسواد روشنفکر، به بهای جان هموطنان و نابودی گونه های دیگر جانوری و محیط زیست تمام می شود.

علم و فن آوری