در حال بارگذاری ویدیو ...

14030326: دوران فلاکت تمام شد ، از اخراج مورگان شوستر تا آزادی حمید نوری

۳ نظر
گزارش تخلف
الفبای غیرت | Honor.Alphabet
الفبای غیرت | Honor.Alphabet

جهت کمک مالی به کانال تحلیلگر سیاسی

https://paypal.me/tahlilgar

شماره کارت

6037991796491698

شماره شبا
ir840170000000114195667000
بانک ملی
بنام محمد ندیمی

نظرات (۳)

Loading...

توضیحات

14030326: دوران فلاکت تمام شد ، از اخراج مورگان شوستر تا آزادی حمید نوری

۱۰ لایک
۳ نظر

جهت کمک مالی به کانال تحلیلگر سیاسی

https://paypal.me/tahlilgar

شماره کارت

6037991796491698

شماره شبا
ir840170000000114195667000
بانک ملی
بنام محمد ندیمی

اخبار و سیاست