در حال بارگذاری ویدیو ...

روانشناسی نوشدن تاب آوری و هنجارهای نوین دکترمحمدرضامقدسی و سید پیمان رحیمی نژاد

خانه تاب آوری
خانه تاب آوری

شانزدهمین شب از شبهای روانشناسی کافه آگاهی
روانشناسی نو شدن
تاب آوری و هنجاری نوین
سید پیمان رحیمی نژاد
محمدرضا مقدسی
در کافه آگاهی

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

روانشناسی نوشدن تاب آوری و هنجارهای نوین دکترمحمدرضامقدسی و سید پیمان رحیمی نژاد

0 لایک
208 بازدید
0 کامنت

شانزدهمین شب از شبهای روانشناسی کافه آگاهی
روانشناسی نو شدن
تاب آوری و هنجاری نوین
سید پیمان رحیمی نژاد
محمدرضا مقدسی
در کافه آگاهی