Skip to main content
بلک میرور
۱۰۵ بازدید

تروفی Springboard در بازی Far Cry New Dawn

Bazimag
کانال تایید شده Bazimag
منتشر شده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

برای کسب این تروفی به پرک «Leap of Faith» نیاز دارید. این پرک در مأموریتی داستانی در فصل دوم بازی در دسترستان قرار می‌گیرد پس شما در ابتدا باید مقداری در داستان بازی پیشروی کنید...
ادامه در وبسایت بازی‌مگ: https://bazimag.com/trophyguide/11066-far-cry-new-dawn-trophy-achievement-guide