Skip to main content
تک بلیط
۱,۲۰۳ بازدید

  • homa-elf★SH★

ساختار مغز و دستگاه عصبی مرکزی - دکتر پیری

Lion Prodaction
Lion Prodaction
منتشر شده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶

استاد ارجمند آقای دکتر پیری دانش آموخته دکترای فیزیولوژی هستند و مقالات تخصصی بسیاری در این حوزه در نشریات داخلی و خارجی نگاشته اند. علاوه بر تدریس و فعالیت علمی در رشته اصلی اشان، دروس دانشگاهی رشته روانشناسی ( فیزیولوژی، انگیزش و هیجان، نوروسایکولوژی) را در موسسات مختلف و دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تدریس می کنند.