Skip to main content
۷۰ بازدید

اختلال تمایل بیش از اندازه به سکس چیست؟

داروخانه آنلاین
کانال تایید شده داروخانه آنلاین
منتشر شده در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

باعث بی قراری و پریشانی میشود
این اختلال در کار و تحصیل و سلامت تاثیر میگذارد
اعلایم این بیماری :
1رفتاری تهاجمی
2باعث مشکلات مالی و قانونی برای فرد میشود
3فرد قادر به روابط سالم نیست
4فرد دیگر قادر به کنترل فانترپزی های خود نیست.
5 فرد بعد رابطه احساس پشیمانی میکند