Skip to main content
تک بلیط
۷۰ بازدید

  • •Miss_PaNDa•
  • 22 جولای☔❀-❀☕  ((4))
  • Maria2003
  • بسته شد خواستی رد بزن
  • Kimiya ( پشمک و گربه ى سادیسمی :|~ )

#خاردارپنداری

•Miss_PaNDa•
•Miss_PaNDa•
منتشر شده در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

.
.
.
.
عایا از فعالیت بسیار زیاد من رنج میبرید؟!
.
.
.
.
.
عایا کانالهای دنبال شدتون همیشه 400ویدیو جدید تازه اپ شده از کانال من دارد؟!
.
.
.
.
عایا از فرو رفتن خار در بدنتان میترسید؟!
.
.
.
.
عایا من خار دارم؟!
.
.
.
عایا خار هایم در چشم هایتان فرو رفته؟!
.
.
.
.
عایا عز اینکه با خار هایم نظر میگذارم درد میکشید؟!
.
.
.
خاب ب درک
چیکار کنم؟!
ولی واقعن احساس خاردار بودن بم دست داد... تو یه هفته 10نفر رد زدن

ب نداشته های عمم

رد بزنید و راحت باشید و رو در وایسی با من نداشته باشید چراکه خداوند گشادانه ولایک نکنان و کامنت نذاران را دوست ندارد...

بر حذر باشید از خار داران و خاردار پنداران باشد ک رستگار شوید و در بهشت اینترنت ناسا دریافت کنید ...

Brn.گزارش تخلف