در حال بارگذاری ویدیو ...

اهنگ"Aphelion"

( پست آخر) ♥ chaico
( پست آخر) ♥ chaico

Where words fail, music speaks.

عشق یه نوع تلقینه
به روح و قلبت
یه نفر میخنده و تو فک میکنی که خندش فرق داره
ینی تو فکر میکنی که باهمه متفاوته
ولی همه اونویه آدم عادی میبینن
شاید یع آدم عادی باشه ولی تو سعی میکنی اونو خاص ببینی و این شروع ماجراست
کم کم حتی راه رفتنشم باهمه فرق داره
عشق میتونه مثل یه سرابم باشه
یه سراب که از دور قشنگه
دست و پا میزنی که بهش برسی و ازش لذت ببری ولی بهش که میرسی میبینی اون فقط زاده ی ذهنت بوده و اون چیزی نیست که میخوای
پس سرد میشی و ولش میکنی
ولی خیلی وقتا اون آدمی که تو عاشق خودت کردیش و وابستش کردی نمیتونه تورو از دلش بیرون بندازه!؛

نظرات (۱۵)

Loading...

توضیحات

اهنگ"Aphelion"

۱۹ لایک
۱۵ نظر

Where words fail, music speaks.

عشق یه نوع تلقینه
به روح و قلبت
یه نفر میخنده و تو فک میکنی که خندش فرق داره
ینی تو فکر میکنی که باهمه متفاوته
ولی همه اونویه آدم عادی میبینن
شاید یع آدم عادی باشه ولی تو سعی میکنی اونو خاص ببینی و این شروع ماجراست
کم کم حتی راه رفتنشم باهمه فرق داره
عشق میتونه مثل یه سرابم باشه
یه سراب که از دور قشنگه
دست و پا میزنی که بهش برسی و ازش لذت ببری ولی بهش که میرسی میبینی اون فقط زاده ی ذهنت بوده و اون چیزی نیست که میخوای
پس سرد میشی و ولش میکنی
ولی خیلی وقتا اون آدمی که تو عاشق خودت کردیش و وابستش کردی نمیتونه تورو از دلش بیرون بندازه!؛

موسیقی و هنر