در حال بارگذاری ویدیو ...

جانم فدای رهبرم✌

"Soldier Leader"
"Soldier Leader"

گر چه من سرباز هیچ و ساده ام

سر خوشم مهدی (عج) بود فرمانده ام

گر چه مهدی (عج) بود غایب ولی

سر خوشم بر نایبش سید علی

نظرات
Loading...