در حال بارگذاری ویدیو ...

14030326: جزئیات آزادی حمید نوری و فشار شدن شدید براندازان!

۵ نظر
گزارش تخلف
الفبای غیرت | Honor.Alphabet
الفبای غیرت | Honor.Alphabet

فوری: جزئیات آزادی حمید نوری و فشار شدن شدید براندازان!
ایندیپندنت G7 را با خاک یکسان کرد" بازندگان گروه ۷...!"
ماجرای تقدیرنامه‌ای که به دست شهید امیرعبداللهیان نرسید!
This video contains archival footage that may not be directly related to the specific events discussed. It is included solely for illustrative purposes to enhance understanding of the topic.
این ویدیو حاوی تصاویر آرشیوی هست که ممکن هست به موضوعات بحث مربوط نباشند. این تصاویر فقط برای توضیح بهتر و درک موضوع آورده شده اند.

لطفا ویدیوهای خود را از طریق کانال تلگرام سرخط برای ما ارسال کنید:
آدرس کانال تلگرام سرخط
https://t.me/sarkhatinfo
ایمیل سرخط:
sarkhatinfo@gmail.com

نظرات (۵)

Loading...

توضیحات

14030326: جزئیات آزادی حمید نوری و فشار شدن شدید براندازان!

۵ لایک
۵ نظر

فوری: جزئیات آزادی حمید نوری و فشار شدن شدید براندازان!
ایندیپندنت G7 را با خاک یکسان کرد" بازندگان گروه ۷...!"
ماجرای تقدیرنامه‌ای که به دست شهید امیرعبداللهیان نرسید!
This video contains archival footage that may not be directly related to the specific events discussed. It is included solely for illustrative purposes to enhance understanding of the topic.
این ویدیو حاوی تصاویر آرشیوی هست که ممکن هست به موضوعات بحث مربوط نباشند. این تصاویر فقط برای توضیح بهتر و درک موضوع آورده شده اند.

لطفا ویدیوهای خود را از طریق کانال تلگرام سرخط برای ما ارسال کنید:
آدرس کانال تلگرام سرخط
https://t.me/sarkhatinfo
ایمیل سرخط:
sarkhatinfo@gmail.com

اخبار و سیاست