در حال بارگذاری ویدیو ...

پیچش- بارگذاری محوری، آموزش مقاومت مصالح 1– آکادمی نیک درس

آکادمی نیک درس
کانال تایید شده آکادمی نیک درس

بیش از 26 ساعت آموزش مقاومت مصالح 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد..
آموزش مقاومت مصالح 1، درسی است که به تحلیل و طراحی سازه ها، اتصالات، رفتار مکانیکی مواد مهندسی تحت تنش، برش، پیچش و خمش می پردازد، لذا موفقیت در سایر مباحث و دروس مهندسی (خصوصاً مهندسی مکانیک)، نیازمند درک عمیق در این آموزش می باشد.
ما در بسیاری از تجهیزات مهندسی به خصوص محور های انتقال قدرت با عضو‌های تخت پیچش مواجه ‌می‌شویم در این حالت عضو ما در معرض کوپل‌های پیچاننده یعنی کشتاور‌های T و T^' قرار می‌گیرد. بررسی تنش و تغییر شکل در عضوی که تحت بارگذاری پیچشی قرار گرفته است از جمله وظایفی‌است که یک مهندس و طراح باید به آن توجه داشته باشد. در فصل پنجم این آموزش پس از تعریف و تشخیص پیچش، محاسبه و تحلیل این تنش ها و تغییر شکل ها را در انواع شفت‌های دایره ای با مقطع ثابت یا متغیر، محورهای انتقال قدرت، شفت های جدار نازک تو خالی و مقاطع غیر دایره ای مطرح می‌کنیم.
--------------------
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
https://nikdars.com/edu/mlasom01-00036-strength-of-materials-1/?playlist=07d9db8&video=6a9a689
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
https://NikDars.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پیچش- بارگذاری محوری، آموزش مقاومت مصالح 1– آکادمی نیک درس

۰ لایک
۰ نظر

بیش از 26 ساعت آموزش مقاومت مصالح 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد..
آموزش مقاومت مصالح 1، درسی است که به تحلیل و طراحی سازه ها، اتصالات، رفتار مکانیکی مواد مهندسی تحت تنش، برش، پیچش و خمش می پردازد، لذا موفقیت در سایر مباحث و دروس مهندسی (خصوصاً مهندسی مکانیک)، نیازمند درک عمیق در این آموزش می باشد.
ما در بسیاری از تجهیزات مهندسی به خصوص محور های انتقال قدرت با عضو‌های تخت پیچش مواجه ‌می‌شویم در این حالت عضو ما در معرض کوپل‌های پیچاننده یعنی کشتاور‌های T و T^' قرار می‌گیرد. بررسی تنش و تغییر شکل در عضوی که تحت بارگذاری پیچشی قرار گرفته است از جمله وظایفی‌است که یک مهندس و طراح باید به آن توجه داشته باشد. در فصل پنجم این آموزش پس از تعریف و تشخیص پیچش، محاسبه و تحلیل این تنش ها و تغییر شکل ها را در انواع شفت‌های دایره ای با مقطع ثابت یا متغیر، محورهای انتقال قدرت، شفت های جدار نازک تو خالی و مقاطع غیر دایره ای مطرح می‌کنیم.
--------------------
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
https://nikdars.com/edu/mlasom01-00036-strength-of-materials-1/?playlist=07d9db8&video=6a9a689
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
https://NikDars.com

آموزش