در حال بارگذاری ویدیو ...

سفر به هوش مالی (سفر پنجاه و هشتم)

علیرضا نصیرلو
علیرضا نصیرلو

( سفر پنجاه و هشتم ) چند نوع سرمایه گذاری داریم؟
این فیلم جواب به این سوال است، آن را از دست ندهید و این فیلم را به اشتراک بگذارید.
با دوره رایگان" پایه نخبگان هوش مالی " رایگان هوش مالی ییاموزیم و ثروتمند شویم...
آدرس دوره :
https://nasirloo.com/hoosh/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال