در حال بارگذاری ویدیو ...

قسمت 33 سریال جیران (ویدائو)(کامل) - دانلود سریال جیران قسمت سی و سوم - قسمت سی و سوم 33- جیران قسمت 33

۰ نظر
گزارش تخلف
filmnew2021
filmnew2021

دانلود قسمت سی و سوم سریال جیران از سایت سبز گذر : https://sabzgozar.com/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
انتخابی کاربر :
https://download.salamcinama.ir/download/bedj/nYrNK
کیفیت 480:
https://download.salamcinama.ir/downloadf/bedj/480p/nYrNK
کیفیت 720:
https://download.salamcinama.ir/downloadf/bedj/720p/nYrNK
کیفیت 1080:
https://download.salamcinama.ir/downloadf/bedj/1080p/nYrNK
کیفیت 4 کی :
https://download.salamcinama.ir/downloadf/bedj/1080hq/nYrNK
دانلود قسمت سی و دوم سریال جیران ::https://sabzgozar.com/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
انتخابی کاربر :https://download.salamcinama.ir/download/dlNB/nYrNK
کیفتی 480: https://elitland.com/downloadf/dlNB/480p/nYrNK
کیفیت 720: https://elitland.com/downloadf/dlNB/720p/nYrNK
کیفیت 1080: https://elitland.com/downloadf/dlNB/1080p/nYrNK
کیفیت 4 کی : https://elitland.com/downloadf/dlNB/1080hq/nYrNK
خلاصه داستان :

زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است

و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم‌خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم‌کارها؟

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

قسمت 33 سریال جیران (ویدائو)(کامل) - دانلود سریال جیران قسمت سی و سوم - قسمت سی و سوم 33- جیران قسمت 33

۱ لایک
۰ نظر

دانلود قسمت سی و سوم سریال جیران از سایت سبز گذر : https://sabzgozar.com/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
انتخابی کاربر :
https://download.salamcinama.ir/download/bedj/nYrNK
کیفیت 480:
https://download.salamcinama.ir/downloadf/bedj/480p/nYrNK
کیفیت 720:
https://download.salamcinama.ir/downloadf/bedj/720p/nYrNK
کیفیت 1080:
https://download.salamcinama.ir/downloadf/bedj/1080p/nYrNK
کیفیت 4 کی :
https://download.salamcinama.ir/downloadf/bedj/1080hq/nYrNK
دانلود قسمت سی و دوم سریال جیران ::https://sabzgozar.com/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
انتخابی کاربر :https://download.salamcinama.ir/download/dlNB/nYrNK
کیفتی 480: https://elitland.com/downloadf/dlNB/480p/nYrNK
کیفیت 720: https://elitland.com/downloadf/dlNB/720p/nYrNK
کیفیت 1080: https://elitland.com/downloadf/dlNB/1080p/nYrNK
کیفیت 4 کی : https://elitland.com/downloadf/dlNB/1080hq/nYrNK
خلاصه داستان :

زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است

و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم‌خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم‌کارها؟