در حال بارگذاری ویدیو ...

از اوایل سال آینده همه افراد رایگان درمان می‌شوند

News
News

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: از اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ هر فردی برای درمان به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کند، هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دفتر رئیس جمهور با حضور در برنامه صف اول درخصوص عملکرد دولت در ۴۴ سالگی انقلاب؛ از دستاورد‌های سفر‌های استانی رئیس جمهور تا مولد سازی دارایی‌ها به پرسش ها در این خصوص پاسخ داد.

مشروح گفتگو را در ادامه می بینید:

مجری: یکی از چیز‌هایی که درباره مسئول دفتر‌ها معروف است، این است که مسئول دفتر‌ها سهم زیادی دارند و چه بسا به اندازه آن کسی که دفترش را اداره می‌کنند به اندازه خود او در کار تأثیر دارند. مسئول دفتر کسی است که اولویت‌های آن مدیر و مسئول را به او یادآوری می‌کند و گاهی بین نامه‌ها و موضوعات مختلف تشخیص می‌دهد که الآن کدام باید به مسئول مربوطه برسد. مسئول دفتر امین‌ترین کس به شخصی است که دفترش در اختیار آن مسئول است. ما امشب مسئول دفتر رئیس جمهور را به برنامه صف اول دعوت کردیم.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

از اوایل سال آینده همه افراد رایگان درمان می‌شوند

۰ لایک
۰ نظر

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: از اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ هر فردی برای درمان به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کند، هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دفتر رئیس جمهور با حضور در برنامه صف اول درخصوص عملکرد دولت در ۴۴ سالگی انقلاب؛ از دستاورد‌های سفر‌های استانی رئیس جمهور تا مولد سازی دارایی‌ها به پرسش ها در این خصوص پاسخ داد.

مشروح گفتگو را در ادامه می بینید:

مجری: یکی از چیز‌هایی که درباره مسئول دفتر‌ها معروف است، این است که مسئول دفتر‌ها سهم زیادی دارند و چه بسا به اندازه آن کسی که دفترش را اداره می‌کنند به اندازه خود او در کار تأثیر دارند. مسئول دفتر کسی است که اولویت‌های آن مدیر و مسئول را به او یادآوری می‌کند و گاهی بین نامه‌ها و موضوعات مختلف تشخیص می‌دهد که الآن کدام باید به مسئول مربوطه برسد. مسئول دفتر امین‌ترین کس به شخصی است که دفترش در اختیار آن مسئول است. ما امشب مسئول دفتر رئیس جمهور را به برنامه صف اول دعوت کردیم.

اخبار و سیاست