Skip to main content
تک بلیط
۶۱۵ بازدید

  • بسته شد

عشق چیست؟سوال ناگهانی(یهویی) پرسیده میشه از این اشخاص و در همون زمان جواب میدن

daghdaghe
daghdaghe
منتشر شده در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۵

سوال ناگهانی(یهویی) پرسیده میشه از این اشخاص و در همون زمان جواب میدن
هرکس دیدگاه متفاوتی داره