در حال بارگذاری ویدیو ...

سپاس قهرمان دانش

اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان (اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی)

شما که حاضر باشی، می شکفد گل از گل پاییز و مدرسه پنجره ای می شود برای تماشای هستی.
آموزش و پرورش استان سمنان قدردان زحمات معلمان و فرهنگیان فرهیخته خود در جای جای این استان پهناور است.
«سپاس قهرمان دانش»

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

سپاس قهرمان دانش

0 لایک
229 بازدید
0 کامنت

شما که حاضر باشی، می شکفد گل از گل پاییز و مدرسه پنجره ای می شود برای تماشای هستی.
آموزش و پرورش استان سمنان قدردان زحمات معلمان و فرهنگیان فرهیخته خود در جای جای این استان پهناور است.
«سپاس قهرمان دانش»