در حال بارگذاری ویدیو ...

چرا حیوانات در قطب جنوب بر خلاف قطب شمال سفید نیستند؟

faride
faride


در سراسر قلمرو حیوانات، در شرایطی که دیده نشدن یا حداقل نامحسوس بودن مفیده ، استتارشدن برای طعمه و شکارچی به طور یکسان خیلی مهمه. مشخصه هر دو منطقه قطبی شاهد بارش برف فراوانیه ، پس سفید شدن زمین به استتار موثر یک بدن سفید ، خیلی کمک میکنه.
قطب شمال شامل مناطق وسیعی از زیستگاه های زمینی مانند آلاسکا، کانادا و روسیه ست. در مقابل ، قطب جنوب هیچ ارتباط فیزیکی با قاره های دیگرنداره. در نتیجه، در طول تابستان فقط ده درصد از قطب شمال منجمد و پوشیده از برفه ، در حالی که بیش از 90 درصد از قطب جنوب به طور دائم پوشیده از برف و یخه.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چرا حیوانات در قطب جنوب بر خلاف قطب شمال سفید نیستند؟

۰ لایک
۰ نظر


در سراسر قلمرو حیوانات، در شرایطی که دیده نشدن یا حداقل نامحسوس بودن مفیده ، استتارشدن برای طعمه و شکارچی به طور یکسان خیلی مهمه. مشخصه هر دو منطقه قطبی شاهد بارش برف فراوانیه ، پس سفید شدن زمین به استتار موثر یک بدن سفید ، خیلی کمک میکنه.
قطب شمال شامل مناطق وسیعی از زیستگاه های زمینی مانند آلاسکا، کانادا و روسیه ست. در مقابل ، قطب جنوب هیچ ارتباط فیزیکی با قاره های دیگرنداره. در نتیجه، در طول تابستان فقط ده درصد از قطب شمال منجمد و پوشیده از برفه ، در حالی که بیش از 90 درصد از قطب جنوب به طور دائم پوشیده از برف و یخه.

حیوانات و طبیعت