در حال بارگذاری ویدیو ...

ایزوبوتانول

پتروشیمی دانشمند
پتروشیمی دانشمند

ایزوبوتانول یک الکل اولیه و آلکیل الکل است، که از نظر خاصیت شبیه –nبوتیل الکل است و ممکن است در بسیاری از کاربردها به عنوان مکمل یا جایگزین آن استفاده شود. از الکل ها به عنوان حلال، سوخت و مواد اولیه شیمیایی بسیار استفاده می شود. به طور کلی، ترکیبات گروه هیدروکسیل قطبی هستند که منجر به حل شدن در آب می شوند. بنابراین ایزوبوتانول یک الکل قطبی است.
این مایع چسبناک بی رنگ و قابل اشتعال با بوی مشخص قوی مانند بوی شراب عمدتاً به عنوان حلال یا به عنوان استر استفاده می شود. انحلال پذیری آن در آب کم است، اما در بسیاری از حلال های آلی مانند استون یا اتانول قابل اختلاط می باشد. برای مثال: پروپانول و متانول می توانند با ایزوبوتیل الکل ترکیب شوند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ایزوبوتانول

۰ لایک
۰ نظر

ایزوبوتانول یک الکل اولیه و آلکیل الکل است، که از نظر خاصیت شبیه –nبوتیل الکل است و ممکن است در بسیاری از کاربردها به عنوان مکمل یا جایگزین آن استفاده شود. از الکل ها به عنوان حلال، سوخت و مواد اولیه شیمیایی بسیار استفاده می شود. به طور کلی، ترکیبات گروه هیدروکسیل قطبی هستند که منجر به حل شدن در آب می شوند. بنابراین ایزوبوتانول یک الکل قطبی است.
این مایع چسبناک بی رنگ و قابل اشتعال با بوی مشخص قوی مانند بوی شراب عمدتاً به عنوان حلال یا به عنوان استر استفاده می شود. انحلال پذیری آن در آب کم است، اما در بسیاری از حلال های آلی مانند استون یا اتانول قابل اختلاط می باشد. برای مثال: پروپانول و متانول می توانند با ایزوبوتیل الکل ترکیب شوند.

علم و فن آوری