Skip to main content
۳۸ بازدید

در ذکر سجده سوره های واجب چه باید بگوییم ؟

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸