Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۵۹ بازدید

درای نیدلینگ درمان قطعی درد میوفاسیال

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

جزییات بیشتر را در لینک زیر مطالعه بفرمایید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF/
درد میوفاسیال در اثر ایجاد تریگر پوینت یا نقاط ماشه ای ایجاد میشود. در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد با استفاده از روش درای نیدلینگ درد میوفاسیال توسط فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درمان میشود.