Skip to main content
۲۹۸ بازدید

حفظ تعادل ربات انسان نمای اطلس بر روی سطوح ناهوار دو سانتی متری

رایناد
رایناد
منتشر شده در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

بوستون داینامیکس قابلیت جدید را با استفاده از الگوریتم توسعه یافته توسط انستیتو فلوریدا (IHMC) به اطلس اضافه کرده است. اطلس موفق شد تا با استفاده از این الگوریتم برای ۲۲ ثانیه روی سطحی که تنها دو سانتی متر پهنا دارد، بایستد، هرچند در مواردی وضعیت اطلس چندان پایدار نیست، اما این ربات موفق شد تا به بهترین شکل ممکن خود را ثابت نگه دارد.