در حال بارگذاری ویدیو ...

قهرمان غدیر

نشر جمال
نشر جمال

در کتاب قهرمان غدیر فرزندان ما می آموزند که:روز هجدهم ذی الحجه روز اعلام رهبری و ولایت امّت اسلامی است. به همین خاطر پیشوایان دین از ما خواسته اند تا این روز بزرگ را گرامی بداریم. امام صادق(ع)چهار روز را برای مسلمانان عید دانسته که مهم ترین آنها روز عید غدیر است؛ آن روزهاعبارت اند از عید فطر، عید قربان، هر روز جمعه و روز عید غدیر خم.پیامبر (ص) به حضرت علی(ع) سفارش کرد که این روز را گرامی بدارد و مردم را به بزرگ داشتن این روز تاکید کند.امام علی(ع) روزی در خطبه ی نماز جمعه که هم زمان با روز غدیر بود فرمود: «پس
از نماز به خانه هایتان بروید. خانواده را شاد کنید. به برادران دینی خود نیکی کنید.خدا را برای نعمتهایش شکر کنید. باهم دیگر هم دل و متّحد باشید. با یکدیگر مهربان باشید و به هم هدیه بدهید. پاداش کارهای نیک شما در این روز چند برابر است و به روزی و عمرتان می افزاید. از ثروت و دارایی خودتان خرج نیازمندان بکنید که خداوندجبران می کند. »هم اکنون شیعیان با چراغانی شهرها و مسجدها این روز را جشن میگیرند. ما روز غدیر را هرگز فراموش نخواهیم کرد. روز غدیر، روز شادی دل امیرمومنان(ع)است. ما نیز هر سال این روز را گرامی می داریم و شادمانیم یکنیم. به دیدار علما و بزرگان دین میرویم. به خانه ی سادات سرمیزنیم. ما هرگز عید غدیر را فراموش نخواهیم کرد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

قهرمان غدیر

۰ لایک
۰ نظر

در کتاب قهرمان غدیر فرزندان ما می آموزند که:روز هجدهم ذی الحجه روز اعلام رهبری و ولایت امّت اسلامی است. به همین خاطر پیشوایان دین از ما خواسته اند تا این روز بزرگ را گرامی بداریم. امام صادق(ع)چهار روز را برای مسلمانان عید دانسته که مهم ترین آنها روز عید غدیر است؛ آن روزهاعبارت اند از عید فطر، عید قربان، هر روز جمعه و روز عید غدیر خم.پیامبر (ص) به حضرت علی(ع) سفارش کرد که این روز را گرامی بدارد و مردم را به بزرگ داشتن این روز تاکید کند.امام علی(ع) روزی در خطبه ی نماز جمعه که هم زمان با روز غدیر بود فرمود: «پس
از نماز به خانه هایتان بروید. خانواده را شاد کنید. به برادران دینی خود نیکی کنید.خدا را برای نعمتهایش شکر کنید. باهم دیگر هم دل و متّحد باشید. با یکدیگر مهربان باشید و به هم هدیه بدهید. پاداش کارهای نیک شما در این روز چند برابر است و به روزی و عمرتان می افزاید. از ثروت و دارایی خودتان خرج نیازمندان بکنید که خداوندجبران می کند. »هم اکنون شیعیان با چراغانی شهرها و مسجدها این روز را جشن میگیرند. ما روز غدیر را هرگز فراموش نخواهیم کرد. روز غدیر، روز شادی دل امیرمومنان(ع)است. ما نیز هر سال این روز را گرامی می داریم و شادمانیم یکنیم. به دیدار علما و بزرگان دین میرویم. به خانه ی سادات سرمیزنیم. ما هرگز عید غدیر را فراموش نخواهیم کرد.

مذهبی